Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek, 2 marca, powołał zespół do przygotowania koncepcji systemu informatycznego, który automatycznie określi na każdej z recept właściwy poziom refundacji dla danego leku.

Reklama

Dziś to sam lekarz musi na podstawie wieku pacjenta i rodzaju schorzenia określić poziom refundacji w wypisywanej recepcie. Choć w systemie są wskazane poszczególne poziomy refundacji, to ostateczną decyzję o wyborze jednego z nich podejmuje lekarz na podstawie posiadanej wiedzę.

- Reagujemy na głosy środowiska lekarskiego, które wskazują na potrzebę zbudowania systemu automatycznego określania poziomu refundacji danego leku u pacjenta. Chcemy w ten sposób pomóc lekarzom i ograniczyć możliwość popełnienia błędów, która sprawia niejednokrotnie, że pacjent musi wrócić do lekarza. Chcemy też w ten sposób do minimum ograniczać tzw. systemową biurokrację – wyjaśnił minister zdrowia dr Adam Niedzielski.

Zadaniem zespołu będzie zebranie międzynarodowych doświadczeń w zakresie aplikacji wspierających pracę lekarza w materii refundacji leków, wskazanie listy leków, które wejdą do automatycznego systemu określania refundacji, opracowanie zasad działania tworzonego systemu informatycznego oraz modelu sztucznej inteligencji, która będzie wspierała dobór poziomu refundacji.

W skład zespołu, poza reprezentantami ministra zdrowia, wejdą również przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego i Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.