Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoby objęte ustawą są uprawnione w Polsce do opieki zdrowotnej w takim samym zakresie jak osoby ubezpieczone. Pacjenci ukraińscy mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w wybranych przez nich samych podmiotach leczniczych, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Reklama

Osoby, które doświadczyły uchodźctwa w związku z wojną w Ukrainie, mają też prawo do wszystkich świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – w tym opieki ambulatoryjnej oraz stacjonarnej.

Pd 25 lutego 2022 r. minister zdrowia zapewnia możliwość szczepienia cudzoziemców – obywateli Ukrainy, w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu tożsamości. Takim dokumentem jest: paszport obywatela Ukrainy, paszport zagraniczny oraz tymczasowy dowód osobisty cudzoziemca - TZTC.

Aby usprawnić porady lekarskie dla obywateli Ukrainy, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację Likar. Umożliwia ona szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta, a także komunikację między pacjentem i lekarzem, który nie posługuje się językiem ukraińskim.

Aplikacja składa się z dwóch modułów – dla pacjenta i dla lekarza. Dzięki aplikacji w czasie konsultacji medycznej język ukraiński/rosyjski będzie tłumaczony na język polski, a język polski na język ukraiński/rosyjski. Gdy pacjent będzie mówił po ukraińsku, lekarz otrzyma transkrypcję w języku polskim. Gdy lekarz będzie wykorzystywać język polski, pacjent otrzyma transkrypcję w języku ukraińskim. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem. Zarówno formularz, jak i transkrypcja rozmowy będą mogły być wygenerowane do pliku pdf i wydrukowane. Wygenerowany plik będzie dostępny w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim.

Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło także usługę teleplatformy pierwszego kontaktu na osoby posługujące się językiem ukraińskim. W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, każdy otrzyma profesjonalną pomoc medyczną przez telefon – w języku ukraińskim, polskim oraz angielskim. Wystarczy zadzwonić na numer 800 137 200 lub wypełnić formularz. W ramach Teleplatformy Pierwszego Kontaktu można otrzymać: poradę medyczną, e–receptę, e–skierowanie i e–zwolnienie.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia, wraz z Centrum e-Zdrowia, przystosowało też Internetowe Konto Pacjentów do języka ukraińskiego. W Internetowym Koncie Pacjenta widoczne są recepty, skierowania oraz dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia.

W języku ukraińskim została uruchomiona również aplikacja mojeIKP. Aplikacja umożliwia m.in.: łatwe odbieranie e-recept i e-skierowań, sprawdzenie historii e-recept i e-skierowań, wykupienie leku w aptece przez pokazanie kodu QR e-recepty na ekranie telefonu (bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL), sprawdzenie, kiedy i w jakiej placówce odbędzie się wizyta na podstawie zarejestrowanego e-skierowania, udostępnianie i pobieranie Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), czyli zaświadczenia o pełnym zaszczepieniu, sprawdzenie wyniku testu na COVID-19.