NFZ w przesłanym w czwartek, 5 stycznia, do PAP komunikacie przypomniał, że całodobowo w święta ustawowo wolne od pracy, w weekendy oraz w dni powszednie od godziny 18.00 do 8.00 rano następnego dnia, można skorzystać z pomocy medycznej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie obowiązuje rejonizacja.

Reklama

Należy tam udać się np. w sytuacji nagłego zachorowania, pogorszenia się stanu zdrowia, bólu głowy czy brzucha, które nie ustępują pomimo przyjęcia leków przeciwbólowych - zwłaszcza, jeśli dolegliwości te dotyczą małych dzieci lub osób starszych. Fundusz wskazał, że adresy i dane kontaktowe do punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Fundusz zachęca również do skorzystania z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) – tel. 800 137 200. Pod tym bezpłatnym telefonem dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze: w nocy w dni powszednie (od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia) oraz całodobowo w weekendy i święta.

Na TPK pacjent otrzyma e-receptę lub e-zwolnienie, gdy będzie to konieczne. Można też wypełnić formularz internetowy i zamówić poradę telefoniczną z medykiem. TPK obsługuje pacjentów w kilku językach, m.in. polskim, angielskim i ukraińskim.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Wówczas należy zadzwonić pod numer 112 lub 999 i wezwać zespół ratownictwa medycznego. NFZ podkreśla, że SOR i izby przyjęć pomagają osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie, krwawienie z przewodu pokarmowego lub dróg moczowych), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

Zespół ratownictwa medycznego należy wezwać, jeśli ktoś w naszym otoczeniu np. stracił przytomność, ma drgawki, zaburzenia rytmu serca, rozległe oparzenia, uporczywe wymioty – zwłaszcza z domieszką krwi, odczuwa nasiloną duszność lub ostry ból brzucha.

Reklama

Adresy i dane kontaktowe do SOR i izb przyjęć są dostępne na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Fundusz zwrócił uwagę na to, że pomoc medyczna w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej.

NFZ poleca również skorzystanie z aplikacji mobilnej mojeIKP, z której można skorzystać w sytuacji, kiedy należy udzielić pierwszej pomocy. W aplikacji można znaleźć przewodnik, który krok po kroku pokazuje, jak prawidłowo wykonać czynności ratujące życie. Aplikacja jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon komórkowy.

Przez 24 godziny na dobę do dyspozycji pacjentów pozostają konsultanci infolinii NFZ pod bezpłatnym numerem 800 190 590. Można tam uzyskać bezpłatnie niezbędne informacje na temat pomocy medycznej w czasie świąt. Konsultanci poinformują, gdzie jest najbliższy szpital, punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub dyżurująca apteka.