Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych od 1 listopada zaszły zmiany:

 • Do wykazu dodano 143 produkty lub nowe wskazania.
 • Dla 84 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen (maksymalnie o 2097,90 zł).
 • Dla 43 produktów podwyższono urzędowe ceny (maksymalnie o 34,09 zł).
 • Dla 445 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (maksymalnie o 452,70 zł).
 • Dla 297 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (maksymalnie O 62,10 zł).
 • 55 produktów bądź wskazań zostało usuniętych z listy leków refundowanych (pacjenci znajdą na niej inne leki z taką samą substancją czynną).

Listopadowa lista leków refundowanych - za co pacjenci zapłacą mniej?

Reklama

Od listopada 2022 roku wysokość dopłaty pacjenta została obniżona w przypadku 445 leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Obniżka przekraczająca 10 zł dotyczy 12 produktów. Znacząco obniżona została wysokość dopłaty pacjenta do wyciągów alergenowych roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot - cena spadnie do 33,60 zł (obniżka aż o 452,70 zł). Znacznie tańsze są również: lek Visanne (dienogestum), stosowany u pacjentek z endometriozą, Aryzalera (aripiprazolum) do leczenia schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, Lanvis (Tioguaninum) i Alkeran (Melphalanum) na nowotwory złośliwe, Repirol SR (Ropinirolum) na chorobę i zespół Parkinsona, jak również opatrunki Mepilex na przewlekłe owrzodzenia.

Listopadowa lista leków refundowanych - co będzie droższe?

Reklama

Podwyżki dopłat pacjenta od listopada 2022 roku objęły 297 pozycji na liście, ale jedynie w przypadku 22 produktów przekroczyły one kwotę 10 zł, największe podwyżki będą o 19,39 zł. Znacząca zmiana ceny na niekorzyść pacjentów dotyczy m.in. nowych leków przeciwcukrzycowych, które na początku września objęto refundacją – Januvia, Galvus i Janumet. Zdrożały też preparaty przeciwwymiotne (antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego), które stosuje się u pacjentów onkologicznych będących w trakcie leczenia, a także kilka preparatów wziewnych stosowanych u pacjentów z astmą i POChP.

Listopadowa lista leków refundowanych – co nowego?

 • Rozszerzenie wskazania refundacyjnego dla leku Jardiance dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 2.
 • Pojawiły się refundowane zamienniki leku Januvia z sitagliptyną – Sitagliptin Adamed i Sigletic.
 • Na liście znalazły się trzy nowe leki na ciężką postać atopowego zapalenia skóry: Dupixent (dupilumab), Rinvoq (upadacytynib), Olumiant (baricytynib).
 • Dodano cztery nowe cząsteczki: ofatumumab (Kesimpta), ponesimod (Ponvory), ozanimod (Zeposia) i siponimod (Mayzent) stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego.
 • Wskazanie trzech refundacji na leki Trodelvy, Piqray i Talzenna dla osób chorych na raka piersi.
 • Wprowadzenie na listę leku Leqvio dla pacjentów z zaburzeniami lipidowymi.
 • Zmiana sposobu finansowania leku Enspryng w przypadku osób chorujących na spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego.