Naukowcy z Fatty Acid Research Institute (FARI) oraz różnych ośrodków z USA i Hiszpanii donoszą o prawdopodobnym, ochronnym działaniu na mózg kwasów omega-3. Substancje te mają kluczowe znaczenie m.in. dla układu nerwowego.

Reklama

W swoim projekcie badacze przeanalizowali dane na temat 1,5 tys. osób w wieku od 65 lat, pochodzące ze znanego projektu naukowego Framingham Offspring Cohort. Porównali stężenie jednego z głównych kwasów omega-3 (kwasu dokozaheksaenowego - DHA) z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera.

Zauważyli wyraźne różnice. U osób z najwyższym stężeniem DHA zagrożenie chorobą było aż o 49 proc. mniejsze, niż u uczestników ze stężeniem najniższym. Inaczej ujmując te wyniki, oznacza to średnio dodatkowe 4,7 roku bez choroby dla osób z wysokim poziomem DHA.

Dokładniejsza analiza pokazała jeszcze jedną zależność. Ochronne działanie wymienionego kwasu szczególnie dało się zauważyć u osób z predysponującą do choroby mutacją w genie apolipoproteiny (APOE).

Reklama

Zapewnienie odpowiedniej ilości kwasów omega-3 nie jest trudne, ani kosztowne. Związki te w dużych ilościach występują np. w morskich rybach i tranie.

- Biorąc pod uwagę, że w 2021 roku koszt opieki nad pacjentami z chorobą Alzheimera wyniósł w USA 355 mld dol. (nie licząc kosztów ponoszonych przez rodzinę i opiekunów), każda opłacalna ekonomicznie strategia opóźniająca rozwój choroby ma kluczowe znaczenie dla zdrowia publicznego - podkreślają autorzy publikacji.

Na świecie z chorobą Alzheimera żyje od 15 do 21 mln ludzi, a w Polsce - ponad 350 tys. Naukowcy szacują tymczasem, że opóźnienie rozwoju choroby Alzheimera o 5 lat prowadzi do wydłużenia życia o 2,7 lat.

To nie pierwsze badanie, które wskazało na chroniące przed schorzeniem działanie kwasów omega-3.

Reklama

Dr William S. Harris, dyr. FARI, podkreśla, że wyniki zgadzają się z uzyskanymi w 2012 roku przez inny zespół badaczy z USA, pokazującymi w tej samej grupie przekrojowe korelacje między stężeniem DHA w czerwonych krwinkach a zdolnościami poznawczymi i objętością mózgu. Wyższe stężenie DHA towarzyszyło lepszym wynikom.

Co szczególnie ciekawe, 15 lat temu podobne wyniki uzyskali naukowcy pod kierownictwem Ernsta J. Schaefera w grupie rodziców osób, na których koncentrowało się obecne badanie (oryginalna grupa Framingham Heart Study). - Donieśli, że osoby z górnego kwartyla stężenia DHA mieli o 47 proc. mniejsze ogólne ryzyko rozwoju demencji w porównaniu do osób z najniższym stężeniem. Podobny wynik uzyskany w dwóch pokoleniach z podobną pulą genetyczną silnie potwierdza zależność między DHA i demencją - podkreśla specjalista.