We wtorek opublikowano raport z Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19 OBSER-CO, prowadzonego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH). Celem badania było określenie rzeczywistej seroprewalencji tzn. częstości występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w populacji polskiej w odniesieniu do skumulowanej zapadalności rejestrowanej i wybranych czynników ryzyka. Badanie miało na celu określenie odsetka populacji, który miał kontakt z wirusem SARS-CoV-2.

Reklama

Z raportu wynika, że 91,1 proc. mieszkańców Polski w wieku 20 lat lub starszych posiadało przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w okresie realizacji IV tury badań. Wskazano, że odsetek pozytywnych wyników badania przeciwciał zależy od stanu zaszczepienia przeciwko COVID-19. Obecność przeciwciał stwierdzono u wszystkich osób, które deklarowały zaszczepienie przeciwko COVID-19 trzema dawkami i u 98,3 proc. osób zaszczepionych dwoma dawkami. Jednocześnie wynik pozytywny stwierdzono u 69,4 proc. osób, które deklarowały w wywiadzie, że nie zostały zaszczepione - wynika z raportu.

Podano, że największy odsetek osób posiadających przeciwciała był na wsiach – 93,5 proc., a w dalszej kolejności w miastach od 50 do 100 tysięcy mieszkańców - 93 proc., a najmniejszy w miastach z liczbą mieszkańców do 50 tysięcy.

Odsetek wyników pozytywnych na obecność przeciwciał w IV turze, w poszczególnych grupach wieku miał podobny rozkład jak w II i III turze badań – najwyższy był w najstarszej grupie (70+), gdzie wyniósł 95,8 proc. W grupie osób poniżej 40 lat udział wyników pozytywnych w porównaniu z III turą wzrósł do 89,3 proc.

Reklama

W raporcie zaakcentowano, że udział wyników dodatnich (obecność przeciwciał) wśród badanych osób w poszczególnych województwach był zróżnicowany. Najwyższy odsetek wyników pozytywnych stwierdzono w województwie dolnośląskim (96,1 proc.); najniższy w województwie zachodniopomorskim (87,1 proc.).

Podobnie jak w turze III badań najwyższy odsetek zaszczepionych odnotowano w woj. mazowieckim, a następnie w woj. lubuskim i pomorskim, a najmniejszy w podkarpackim i - w dalszej kolejności - lubelskim.

Pytano też o to, czy osoby niezaszczepione planują zaszczepić się w najbliższym możliwym czasie. W grupie tej 12,6 proc. ankietowanych wyraziło chęć zaszczepienia się.

Reklama

- Wyniki badań OBSER-CO są potwierdzeniem wysokiego poziomu przeciwciał w społeczeństwie, który zdecydowanie wpływa na naszą odporność. Niezwykle istotny jest fakt, że seroprewalencja była weryfikowana już podczas schodzenia z piątej fali zakażeń koronawirusem. Mamy więc pełny obraz wykształconych przeciwciał u Polaków po przejściu pięciu fal zakażeń – stwierdził wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Wysoki poziom przeciwciał w populacji jest z jednej strony potwierdzeniem skuteczności szczepień, a z drugiej wskazuje również na dość duży kontakt z wirusem Polaków podczas ostatniej z koronawirusowych fal – dodał.

IV tura Ogólnopolskiego Badania Seroepidemiologicznego COVID-19: OBSER-CO rozpoczęła się 14 marca 2022 r i trwała do 26 kwietnia 2022 r. W tym okresie realizowane było ogólnopolskie badanie telefoniczne CATI. Do 4 maja 2022 r. uczestnicy badania mogli zgłaszać się do punktów pobrań w celu wykonania badań laboratoryjnych.

W ramach IV tury badania wykonano ponad 25 tys. wywiadów telefonicznych, z czego ok. 16,8 tys. osób wyraziło zgodę na badanie laboratoryjne. Na badanie krwi zgłosiło się ponad 5,7 tys. osób.