Badania przeprowadzono wśród osób, które wcześniej nie cierpiały na zaburzenia psychiczne. Jedna trzecia uczestników badań wskazała, że czuje się gorzej lub dużo gorzej fizycznie i psychicznie niż przed pandemią.

Reklama

Odnośnie zdrowia psychicznego badania wykazały znaczący wzrost przypadków depresji, kłótni rodzinnych, myśli o śmierci i obaw przed agresją partnera, a także innych problemów wpływających na zdrowie psychiczne.

Wśród osób, które przed pandemią nie miały żadnych problemów psychicznych, podczas jej trwania u ponad 5 proc. z nich wystąpił pierwszy epizod depresji, prawie 10 proc. po raz pierwszy doświadczyło stanów lękowych, a prawie 20 proc. miało częste myśli o śmierci - własnej, innych osób lub śmierci w ogóle, czego nie doświadczali wcześniej.

We wszystkich przypadkach ponad dwukrotnie więcej było takich epizodów u kobiet niż u mężczyzn.

Ogólnie w społeczeństwie hiszpańskim przypadki depresji wzrosły z 5,75 do ponad 8,8 proc., stany lękowe z 11,6 do 17,8 proc, a myśli o śmierci z 22,9 do 28,5 proc. Wzrosły także symptomy stresu pourazowego.

Reklama

Aż 25,5 proc. badanych przyznało, że znacznie częściej dochodzi w ich domach do kłótni rodzinnych, a 21,5 proc. dodało do tego problemy finansowe. Zgodnie z badaniami, 8,6 proc. osób przyznało, że podczas obowiązywania kwarantanny obawiało się o swojego/swoją partnera/partnerkę, a 3,6 proc. doświadczyło od niego lub od niej agresji.