Naukowcy z Thomas Jefferson University in Philadelphia i ich współpracownicy z innych ośrodków w różnych krajach przeprowadzili - jak twierdzą - największą analizę ryzyka neurologicznych powikłań związanych z infekcją koronawirusem.

Reklama

- Wiele napisano na temat problemów dotyczących płuc, ale nieczęsto mówimy o innych narządach, które także mogą ucierpieć - zwraca uwagę kierujący projektem prof. Scott H. Faro. - Nasze badanie pokazuje, że komplikacje ze strony ośrodkowego układu nerwowego stanowią ważną przyczynę pogorszenia zdrowia i śmiertelności w tej wyniszczającej pandemii.

ZOBACZ AKTUALNY STAN SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE>>>

Specjalista razem ze swoim zespołem przeanalizował ponad 400 przypadków pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 w USA i w czterech szpitalach,w krajach Europy Zachodniej. Dotyczyły one głównie ludzi starszych - średnia wieku wynosiła 66 lat. Mężczyzn było dwukrotnie więcej niż kobiet. Pacjenci byli najczęściej przyjmowani do szpitali z powodu dezorientacji i zmienionej świadomości oraz wysokiej temperatury. Wielu z nich miało choroby towarzyszące, takie jak nadciśnienie, choroby serca czy cukrzycę.

W przypadku prawie 450 osób badania obrazowe ośrodkowego układu nerwowego wskazały na zmiany prawdopodobnie związane z infekcją. W sumie komplikacje związane z układem nerwowym wystąpiły u 1,2 proc. leczonych w szpitalach osób.

Reklama

- Wśród wszystkich pacjentów, którym przeprowadzono testy MRI lub tomografię mózgu, wynik był pozytywny prawie w 10 proc. przypadków. Zachorowalność wynosząca 1,2 proc. oznacza, że nieco ponad 1 na 100 pacjentów przyjętych do szpitala z Covid-19 będzie miało jakieś problemy związane z mózgiem - podkreśla prof. Faro.

Najczęściej występował niedokrwienny udar mózgu (6,2 proc.), krwotok wewnątrzczaszkowy (3,72 proc.) i zapalenie mózgu (0,47 proc.). Badacze zanotowali też rzadkie przypadki ostrego rozsianego zapalenie mózgu i rdzenia oraz przypominającego udar zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii.

- Ważne jest, aby dokładnie znać ryzyko wystąpienia głównych powikłań dotyczących układu nerwowego. Prawdopodobnie powinno się wprowadzić niski próg dla zlecania obrazowych badań mózgów pacjentów z Covid-19 - stwierdza prof. Faro.