Rezultaty badania SARSTer opublikował portal medyczny medRxiv. Wskazują one, że tocilizumab, lek dotychczas stosowany głównie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, trzykrotnie zmniejsza ryzyko śmierci u pacjentów z burzą cytokinową w przebiegu COVID-19.

Reklama

Zdaniem prof. Roberta Flisiaka, który jest prezesem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, skuteczność tego leku jest jeszcze większa w przypadku chorych hospitalizowanych ze szczególnie ciężkim przebiegiem choroby, u których saturacja tlenu wynosi poniżej 90 proc.

Jak poinformował w informacji przekazanej PAP, dodatkowo w tej grupie chorych zaobserwowano ponad pięciokrotne zmniejszenie prawdopodobieństwa konieczności wentylacji mechanicznej (podłączenie do respiratora), oraz znaczące skrócenie czasu upływającego do uzyskania poprawy klinicznej.

Burza cytokinowa powodowana jest gwałtowną reakcją układu immunologicznego na infekcję, w tym przypadku wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Jest to gwałtowny stan zapalny, bardzo niekorzystny dla przebiegu COVID-19, gdyż może doprowadzić znacznego zniszczenia tkanek płuc, a nawet śmierci. Może do tego dojść także u pacjentów w dobrym ogólnie stanie zdrowia, bez chorób współistniejących.

ZOBACZ AKTUALNY STAN SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W POLSCE>>>

Od wybuchu epidemii specjaliści poszukują zatem skutecznej metody powstrzymania tej hiperodpowiedzi organizmu (hipercytokinemii) na atak koronawirusa. Dlatego ważne są pozytywne wyniki najnowszego badania SARSTer.

Prof. Flisiak wyjaśnia, że SARSTer jest nieinterwencyjnym programem badawczym, którego celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa różnych opcji terapii COVID-19 stosowanych w Polsce u chorych leczonych w okresie od 1 marca ub.r. Badanie było zainicjowane i jest realizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Uzyskane dane będą analizowane, w zależności od wielu parametrów wyjściowych i z uwzględnieniem różnych punktów końcowych oceniających skuteczność terapii. Badanie jest realizowane na platformie internetowej wykorzystywanej uprzednio w projektach EpiTer-2 i EpiGeneS przygotowanej przez firmę Tiba.

W projekcie uczestniczy 30 polskich ośrodków leczących zakażenia SARS-CoV-2. Program został uruchomiony 7 czerwca 2020 r., a do 12 lutego 2021 r. wprowadzono dane 3184 chorych.