Materiał edukacyjny dla pacjentów na temat przygotowania do teleporady specjalistka opracowała na rzecz kampanii „Badaj się i lecz!”.

W informacji prasowej przesłanej PAP organizatorzy kampanii przypominają, że pandemia nie powinna być powodem odwlekania konsultacji z lekarzem, gdy wystąpią u nas niepokojące objawy. Dotyczy to również chorych, którzy od jakiegoś czasu już leczą się na chorobę przewlekłą, jak cukrzyca, schorzenia sercowo-naczyniowe, nowotwory.

Reklama

Teleporada jest narzędziem, które może pomóc lekarzowi zweryfikować stan zdrowia chorego, ocenić skuteczność aktualnie stosowanej terapii oraz stwierdzić, czy pacjent nie wymaga wizyty w placówce ochrony zdrowia. Może być ona szczególnie przydatna w przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi, których lekarz już zna. Jest też ważnym elementem postępowania w procesie diagnozy nowych chorób.

- Teleporada udzielona w sposób prawidłowy, jest korzystnym narzędziem dla pacjenta, zwłaszcza chorego przewlekle, który może skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym wyniki badań, omówić niepokojące objawy lub ustalić termin wizyty osobistej, jeżeli zachodzi taka konieczność - podkreśla cytowana w informacji prasowej konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Reklama

Specjalistka dodaje, że aby teleporada była skuteczna, zarówno pacjent, jak i lekarz powinni się do niej dobrze przygotować. Chorzy powinni przed rozmową z lekarzem spisać: wszelkie niepokojące objawy (od kiedy, z jakim nasileniem i w jakich okolicznościach występują) oraz przyjmowane leki (jakie leki przyjmują przewlekle i w jakich dawkach, czy samodzielnie modyfikowali leczenie, czy przyjmowali jakieś leki doraźnie, czy któreś leki się skończyły i potrzebna jest nowa recepta).

W trakcie teleporady lekarz może również zapytać o: numer PESEL, ostatnie wyniki badań, pomiar temperatury ciała czy ciśnienia tętniczego, występowanie innych chorób - oprócz tej, której wyniki nas zaniepokoiły.

Reklama

Ważne jest, by podczas rozmowy z lekarzem nie pomijać żadnych faktów, ani szczegółów, ponieważ nawet jeśli wydają się błahe, mogą mieć znaczenie przy postawieniu diagnozy. Ponadto, lekarz może poprosić pacjenta o samobadanie. Należy je wtedy wykonać zgodnie z jego wskazówkami.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ>>>

Podczas teleporady możliwa jest obecność osoby bliskiej, która np. pomoże zapisać zalecenia lekarza.

Na podstawie informacji, które pacjent przekaże lekarzowi podczas teleporady, lekarz może wystawić e-receptę, skierowanie na dalsze badania diagnostyczne lub zapotrzebowanie na wyroby medyczne albo e-zwolnienie, które będzie skierowane bezpośrednio do ZUS.

Może też poprosić o zgłoszenie się na tradycyjną wizytę w placówce ochrony zdrowia – jeśli uzna, że nie może pomóc na odległość. Jak podkreśla dr Mastalerz-Migas, nie należy się jej obawiać. Personel medyczny pracuje w środkach ochrony osobistej, miejsce kontaktu jest dezynfekowane, a pacjenci są proszeni o wizyty w maseczkach i o dezynfekowanie dłoni.

- Staramy się zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Dlatego, jeśli występują jakieś objawy, które niepokoją pacjenta, jakieś sytuacje, których wcześniej nie było i należałoby je skonsultować, proszę odwiedzać gabinety swoich lekarzy rodzinnych czy lekarzy POZ. Pandemia nie skończy się ani jutro, ani za tydzień. Będziemy musieli z nią żyć jeszcze przez jakiś czas, dlatego nie warto zwlekać z leczeniem - przekonuje specjalistka.

Jak wynika z sond ulicznych przeprowadzonych w ramach kampanii „Badaj się i lecz!” w sześciu miastach, część pacjentów unika wizyt w placówkach ochrony zdrowia ze strachu przed zakażeniem koronawirusem. Narzekają też na trudności w dostaniu się do lekarza, na długie terminy oczekiwania na badania i wizyty, a teleporady zwykle uważają za niewystarczające narzędzie kontaktu z lekarzem.

Dlatego – zdaniem ekspertów kampanii - ważne jest uświadamianie pacjentom, jakie są konsekwencje późnego rozpoznania choroby przewlekłej, przerwy w leczeniu czy braku kontroli lekarskiej. Choroby serca, płuc, cukrzycę czy nowotwory trzeba w porę diagnozować, leczyć i monitorować, a teleporada to dobre narzędzie do wstępnej oceny stanu zdrowia, podkreślają inicjatorzy kampanii w informacji prasowej.

- Musimy zrobić wszystko, żeby choroby przewlekłe były diagnozowane i leczone, niezależnie od tego jak długo jeszcze będzie trwała pandemia - podsumowuje dr Agnieszka Mastalerz-Migas.

Kampanię „Badaj Się i Lecz” tworzy koalicja wielu organizacji pacjentów. Honorowym patronatem objęły ją: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Partnerem wspierającym kampanię jest Boehringer Ingelheim.