O tym opowiedział dr Łukasz Jankowski, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Reklama