O długotrwałych skutkach i powikłaniach, jakie mogą wystąpić po przebytej chorobie, opowiedział nam doktor Tomasz Karauda.

Reklama