Z informacji zamieszczonych na stronie miasta wynika, że rozważane są różne scenariusze organizacji zajęć dla uczniów, którzy już z początkiem przyszłego miesiąca mają wrócić do szkół. Jak wyjaśniono, Zakopane jest miastem, którego mieszkańcy swoje urlopy planują często po szczycie sezonu, czyli właśnie we wrześniu.

Reklama

- Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli, podjęliśmy więc decyzję o przeniesieniu rozpoczęcia zajęć stacjonarnych w zakopiańskich szkołach na dzień 28 września. Od dnia 1 września, przez niemal cały miesiąc, zajęcia będą się odbywały w formie zdalnej – poinformowano.

Zaznaczono, że decyzja ta była szeroko konsultowana ze środowiskiem zakopiańskich dyrektorów, nauczycieli, lekarzy i rodziców, a powrót do placówek już z początkiem września może skutkować gwałtownym wzrostem zachorowań, a tym samym paraliżem całego systemu edukacji.

Przypomniano, że zarówno opóźnione rozpoczęcia tradycyjnego roku szkolnego, jak i kolejne miesiące upływać będą w reżimie sanitarnym. Oznacza to m.in. konieczność zapewnienia placówkom środków ochrony osobistej, wydzielenie tzw. izolatek, gdzie trafią osoby z objawami chorobowymi oraz ograniczenie obecności rodziców na terenie budynku.

Nie będą także organizowane apele i inne uroczystości, a uczniowie i dzieci uczęszczające do przedszkoli nie powinny wychodzić poza teren placówek w godzinach przebywania w nich. Te z kolei zostaną wyposażone m.in. w mobilne przepływowe filtry z lampą UV-C do filtrowania powietrza oraz bramki mierzące temperaturę wchodzącym osobom.

Zapewniono, że gminne przedszkola będą funkcjonowały normalnie, z zachowaniem rygoru sanitarnego.

- Mamy nadzieję, że powakacyjna kwarantanna domowa pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W kolejnych miesiącach będziemy na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację – podkreślono w zamieszczonej informacji.

Jak dodano, każda szkoła ma wypracowane procedury w przypadku wykrycia zakażenia koronawirusem wśród uczniów lub nauczycieli.

- W przypadku zagrożenia, w konkretnych placówkach może być wprowadzane nauczanie zdalne dla określonej grupy uczniów – wskazano.