Decyzja GIF została wydana w piątek; zamieszczono ją na stronie internetowej Inspektoratu.

Reklama

"Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęła drogą elektroniczną informacja od pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego dotycząca otrzymania wyników poza specyfikacją w badanych próbkach archiwalnych dla produktu leczniczego Sulfarinol, w zakresie parametru zanieczyszczenia azotanu nafazoliny - napisano w uzasadnieniu decyzji GIF.

Z obrotu w całym kraju zostały wycofane cztery serie produktu leczniczego o numerach: 031117, 041117, 051117, 011117. Termin ważności dla wszystkich serii to listopad 2020 r.

W pouczeniu decyzji wskazano, że nie służy od niej odwołanie, ale strona w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji może zwrócić się do GIF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Reklama

W połowie stycznia br. GIF wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie kraju pięciu serii kropli Sulfarinol z powodu stwierdzenia wady jakościowej. (PAP)