Państwowa Inspekcja Sanitarna, która przeprowadziła badania produktu, stwierdziła w próbce produktu przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu kadmu (0,340 mg/kg ± 0,019 mg/kg).

Reklama

Producent poinformował, że produkt oznaczony datą minimalnej trwałości 10 lutego 2020 został wycofany z obrotu. Część partii została jednak sprzedana konsumentom. W tej chwili Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające