Decyzja GIF dotyczy produktu leczniczego Zolaxa Rapid, 5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej o numerze serii 10518 i dacie ważności 31.05.2021.

Podmiotem odpowiedzialnym są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Do GIF wpłynęła od tego podmiotu informacja o konieczności wycofania wskazanej serii produktu w związku z otrzymaniem wyniku poza specyfikacją w zakresie parametru zawartości substancji czynnej.

Reklama

Zolaxa Rapid to lek z grupy neuroleptyków stosowany w leczeniu niektórych chorób psychicznych, zawierający olanzapinę. Preparat jest wskazany między innymi w leczeniu schizofrenii oraz średnionasilonych i ciężkich epizodów manii, a także zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej.