Decyzja GIF dotyczy czterech serii leku 0,25 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Chodzi o serie o numerze 052418, 052518, 052618 i 052718 – wszystkie z datą ważności 31.03.2021.

Reklama

Decyzja dotyczy też jednej serii leku w dawce 0,5 mg/ml, 20 ampułek po 2 ml. Wycofana partia ma numer 061018 i datę ważności 31.03.2021.

Lek BDS N jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera substancję czynną budezonid. Budezonid należy do grupy leków nazywanych "glikokortykosteroidami".

BDS N jest stosowany w leczeniu: astmy (gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe); zespołu krupu – ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli – niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub "szczekającym" kaszlem oraz zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego budezonidu jest uzasadnione.

Reklama