GIF zdecydował w piątek o wycofaniu z obrotu Co-Bespresu i Bespresu po tym, jak otrzymał z europejskiego systemu ostrzegania Rapid Alert informację o zanieczyszczeniu Walsartanu, substancji czynnej będącej podstawowym składnikiem leków.

Reklama

Do GIF wpłynęła informacja od Teva Pharmaceuticals Polska, podmiotu odpowiedzialnego w Polsce, że indyjski Mylan Laboratories Limited zainicjował dobrowolnie globalne wycofanie z rynku produktów zawierających Walsartan przez niego wyprodukowany.

Z tego też powodu GIF wydał decyzję o wstrzymaniu sprzedaży Vanatexu. Podmiot odpowiedzialny Zakłady Farmaceutyczne Polpharma poinformował Inspektora, o tym, że wprowadził na rynek Vanatex z substancją czynną Walsartan pochodzącą od Mylan Laboratories Limited.

Numery serii leków wycofanych z obrotu są na stronie internetowej GIF: https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje.