Informację o zanieczyszczeniu leku przekazał GIF irlandzki urząd zajmujący się bezpieczeństwem produktów leczniczych. Wskazał on także na konieczność wycofania z obrotu określonych serii produktów. Numery serii leków znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (https://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/decyzje/1322,Decyzja-Nr-106WC2018.html). Podmiotem odpowiedzialnym za lek jest irlandzki Allergan Pharmaceuticals Ireland, a w Polsce - Allergan Sp. Z o.o.

Reklama

Lek Ozurdex stosuje się w leczeniu oczy osób dorosłych z obrzękiem plamki żółtej spowodowanym zablokowaniem żył w tylnej części gałki ocznej. Obrzęk plamki może ograniczyć widzenie środkowe osób chorych i wpłynąć na takie czynności, jak czytanie i prowadzenie samochodu. Do obrzęku dochodzi w wyniku powikłań ocznych cukrzycy.

Lek wydawany jest wyłącznie z przepisu lekarza. Także tylko lekarz może podać lek pacjentowi