GIF zdecydował w czwartek o wycofaniu z obrotu uro-vaxomu w kapsułkach. Decyzja dotyczy leku o numerze serii: 1400245, z datą ważności: 08/2019. Producent leku zgłosił GIF wadę jakościową tego lekarstwa. Stwierdzono w nim niezgodną ze specyfikacją zawartość białka.

Reklama

Uro-Vaxom jest stosowany jako lek wspomagający w leczeniu przewlekłych bakteryjnych zakażeń dróg moczowych.