Ten wstępny raport pokazuje, że niska emisja (emisja ze źródeł nisko położonych, z sektora komunalno-bytowego – przyp. red.), to, czym palimy w domach, jest głównym powodem fatalnej jakości powietrza w Polsce – wyjaśniała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. – Chcieliśmy policzyć koszty, ile nas kosztuje fatalna jakość powietrza. To nie tylko koszty wewnętrzne, czyli cena paliwa, ale też zewnętrzne, czyli to, co wszyscy płacimy za obniżenie jakości życia, czy koszty zdrowotne. Tego typu szacunki nigdy nie były robione – mówiła szefowa resortu w poniedziałek, przy okazji prezentacji opracowania.

Reklama

Raport – wychodząc z szerokich i różnych zasobów informacji – analizuje źródła szkodliwych emisji, szacuje ekspozycję na szkodliwe czynniki, populację narażoną na zanieczyszczenia powietrza. Zawiera też ocenę skutków zdrowotnych ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza i próbę ich monetyzacji. Najważniejszym wnioskiem jest ocena, że w 2016 roku – na skutek ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza – zmarło w Polsce 15 tysięcy osób na terenach miejskich i niemal 4 tysiące na terenach wiejskich.

Monetyzacja tych wyników, w zależności od przyjętej metody ekonomicznej daje wynik od 12,8 do 30 miliardów euro w postaci zewnętrznych skutków zdrowotnych. To na przykład koszty leczenia, jakie ponosi sam chory i jego rodzina.

Jak podkreślił jeden z recenzentów raportu, profesor Michał Krzyżanowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pewność otrzymanego rzędu wielkości jest bardzo wysoka. Zauważył jednocześnie, że niektóre koszty, co do których wiadomo, że istnieją, zostały w tych szacunkach pominięte, na przykład dodatkowe koszty, które ponosi służba zdrowia z powodu zbyt dużych trudności z prawidłowym oszacowaniem.

Reklama

Emilewicz zaprezentowała również filtry czujników jakości powietrza, z których – jak podkreślała – wynika, że dobry kocioł w połączeniu z dobrej jakości paliwem poprawiają znacząco jakość powietrza. Z synergii dobrej jakości kotła i paliwa możemy uzyskać dobrej jakości powietrze. Do tego sprowadza się aktywność rządu i te kilka działań legislacyjnych, jakie chcemy wprowadzić – podkreślała. Przypomniała między innymi, że do wykazu prac Rady Ministrów wpisana jest też nowelizacja ustawy o PIT, przewidująca termomodernizacyjną ulgę podatkową, która – jak ma nadzieję – wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku.