Światowy Dzień bez Papierosa zainicjowała Światowa Organizacja Zdrowia w latach 80-tych; w tym roku hasło przewodnie brzmi „Tytoń i choroby serca”.

Resort podaje w czwartkowej informacji, że szacuje się, iż prawie 9 milionów Polaków pali codziennie papierosy. Na jednego palacza przypada średnio 17 papierosów, a 91 proc. palaczy wpada w nałóg przed ukończeniem 25. roku życia.

Reklama

MZ podnosi, że uzależnienie od tytoniu pogarsza jakość życia, powodując choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz choroby nowotworowe. Szacuje się, że co roku 60 tys. Polaków umiera z powodu chorób odtytoniowych. Trzy grupy chorób występujące prawie wyłącznie u palaczy to: rak płuca, przewlekła obturacyjna choroba płuc oraz zawał serca występujący przed 50. rokiem życia.

Resort podkreśla, że osoby palące powinny pamiętać o tym, że nałóg ten zagraża też osobom z ich otoczenia. Bierne palenie związane z wdychaniem dymu papierosowego jest wyjątkowo niebezpieczne. Tzw. boczny strumień dymu papierosowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy.

MZ podkreśla, że korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są „niemal natychmiast”. W ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi; w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu; a w ciągu 2-12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc. Rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących; a po 5-15 latach od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących.

Resort przypomina, że w trosce o zdrowie Polaków realizuje „Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. W tym roku w jego ramach prowadzone są m.in. szkolenia personelu medycznego dotyczące leczenia uzależnienia od tytoniu, działa Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, podejmowane są też działania mające ograniczać używanie wyrobów tytoniowych w zakładach pracy. Środki finansowe przewidziane na ten rok to ponad 5 mln złotych.

Reklama