Bezpłatna infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 20.00 pod numerem 800 190 590.

"Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta umożliwia szybki kontakt z pracownikiem biura, który udziela informacji o prawach pacjenta oraz przysługujących w danej sytuacji środkach prawnych. W uzasadnionych przypadkach ta forma kontaktu daje Rzecznikowi możliwość podjęcia pilnej interwencji bądź wszczęcia postępowania wyjaśniającego" – informuje biuro.

Reklama

Z przekazanych danych wynika, że od momentu powstania urzędu, czyli od maja 2009 roku do 30 stycznia tego roku za pośrednictwem bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii odnotowano 300 tysięcy sygnałów przekazanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Większość rozmów telefonicznych – jak podano – to praktyczne porady, jak działać w określonej sytuacji.

Biuro zachęcając do kontaktu przypomina, że infolinia jest tylko jedną z możliwych form komunikacji. Z Biurem można skontaktować się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.rpp.gov.pl lub poczty elektronicznej pod adresem kancelaria@rpp.gov.pl. Dokument można złożyć również za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie ePUAP lub przesłać na adres Biura.

Osoby, które wolą kontakt osobisty, mogą skorzystać z porady na miejscu w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Pracownicy są dostępni w siedzibie przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie: w poniedziałek między 9.00 a 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00.

Biuro Rzecznika przypomina również, że osoby głuche i głuchonieme mogą kontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta poprzez tłumacza języka migowego online. Mogą to zrobić za pośrednictwem aplikacji mobilnej Migam lub klikając na specjalny banner znajdujący się w zakładce "Kontakt dla osób z trudnościami w komunikowaniu się". Po kliknięciu użytkownik połączy się z tłumaczem języka migowego, który w tym samym czasie wykona połączenie na infolinię Rzecznika. Wystarczy posiadać urządzenie mobilne z kamerą, dzięki której zostanie wykonane połączenie a pracownicy na bieżąco odniosą się do sytuacji osoby dzwoniącej.

Reklama
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec został powołany na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta 30 października 2017 roku. Zastąpił na tym stanowisku Krystynę Barbarę Kozłowską. Obejmując funkcję zapowiadał wzmocnienie pozycji sprawowanego przez siebie urzędu, współpracę z organizacjami pozarządowymi i z samorządami zawodów medycznych oraz dyskusję nad dotychczasowym modelem pozasądowego dochodzenia roszczeń. Oceniał, że poziom wiedzy obywateli na temat rzecznika oraz praw pacjenta jest niesatysfakcjonujący i zadeklarował inicjatywy edukacyjne oraz informacyjne, by zmienić ten stan rzeczy. 1 lutego ruszył profil Rzecznika Praw Pacjenta na Twitterze.