Dyrektor Polskiej Federacji Producentów i Dystrybutorów Suplementów Związku Pracodawców Anna Mossakowska-Ziemniak poinformowała, że program sprzedażowo-jakościowy „Jakość w Cenie” to nowy projekt skierowany do producentów suplementów diety oraz aptek.

Reklama

- Dzięki nowemu rozwiązaniu wszystkie firmy z sektora żywności prozdrowotnej mogą skorzystać z unikatowego na skalę Polski systemu dobrowolnej kontroli jakości suplementów diety. Program obejmuje także nowoczesną platformę sprzedażową. Narzędzie to umożliwia swobodne ustalanie polityki cenowej między producentem i apteką – podkreśla Mossakowska-Ziemniak.

Zwraca przy tym uwagę, że jest to pierwsze rozwiązanie tego typu dające szansę na uporządkowanie rynku i wzmocnienie producentów i dystrybutorów dbających o jakość swoich produktów. - W ramach programu "Jakość w Cenie" firmy poddawać się będą dobrowolnej kontroli jakości. Merytorycznie nad badaniami suplementów diety czuwać będą niezależni eksperci m.in. z Narodowego Instytutu Leków - dodaje.

Anna Mossakowska-Ziemniak przyznaje, że dobrowolną kontrolę jakości zaproponowano po opublikowaniu w lutym 2017 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wykazał on, że wiele badanych na zlecenie NIK suplementów diety nie wykazuje właściwości deklarowanych przez producentów. Zarzuty te dotyczą zarówno tych produktów oferowanych w internecie, jak i w punktach stacjonarnych oraz w aptekach.

- Tocząca się wówczas debata publiczna sprawiła, że uznaliśmy za konieczne znalezienie rozwiązania, które z jednej strony pozwalałoby rozstrzygnąć raz na zawsze kwestię dyskusji o jakości suplementów diety oferowanych w aptekach, natomiast z drugiej strony dostarczałoby producentom nowych możliwości komunikacji z głównymi odbiorcami ich produktów - wyjaśnia Mossakowska-Ziemniak.

Dyrektor Federacji Suplementów zapewnia, że firmy, które przyłączą się do programu, będą się wyróżniać dobrowolną kontrolą jakości. Natomiast uczestniczące w programie apteki otrzymywać będą suplementy o potwierdzonej jakości. - W tym przypadku odpowiadamy na oczekiwania środowiska aptekarskiego, które wyraźnie artykułowało potrzebę oceny jakościowej produktów – dodaje Mossakowska-Ziemniak.

Reklama

System jakościowy merytorycznie konsultowany jest przez powołaną w ramach Federacji Suplementów grupę ds. kontroli jakości, składającą się z ekspertów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Instytutu Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji, Narodowego Instytutu Leków i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Rozwiązania techniczne platformy sprzedażowej zostały opracowane i przygotowane przez firmę Kamsoft S.A., która na co dzień dostarcza swoje oprogramowanie do 96 proc. aptek działających w Polsce.

- Platforma jest pomyślana tak, by producenci suplementów mieli możliwość bezpośredniej komunikacji ze swoimi głównymi odbiorcami – aptekami. Jako organizacja branżowa dajemy rozwiązanie zarówno aptekarzom, jak i producentom. Firmy mając kontakt z klientem za pośrednictwem naszego programu będą bezpośrednio realizowały zamówienia przez niego złożone - podkreśla Mossakowska-Ziemniak.

Do zażywania suplementów diety przyznaje się 72 proc. Polaków, z czego prawie połowa (48 proc.) stosuje je regularnie - wynika z sondażu Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research, jaki przeprowadzono w lutym 2017 r. metodą wywiadów on-line na reprezentacyjnej grupie ponad 800 osób, które ukończyły 18 lat.

Ponad połowa ankietowanych decyzję o zakupie i przyjmowaniu suplementów diety podejmuje samodzielnie. 65 proc. Polaków kupuje je w aptekach, a tylko 17 proc. konsultuje się w tej sprawie z lekarzem lub farmaceutą. 10,4 proc. badanych przyznało, że kupuje suplementy za pośrednictwem Internetu.

Stale zwiększa się sprzedaż suplementów w Polsce. Przed kilkoma laty nie przekraczała ona 1,5 mld zł rocznie, a w 2016 r. zwiększyła się do 3,5 mld zł.