Prezes lekarskiej izby Maciej Hamankiewicz od lat walczy z niesprawdzonymi medykamentami. Teraz powołuje się m.in. na ogłoszoną 15 listopada decyzję Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej o "nałożeniu na producentów środków homeopatycznych OTC obowiązku wskazywania na opakowaniach tych produktów oświadczeń o braku dowodów potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów lub wiarygodnych źródeł potwierdzających taką skuteczność".

Reklama

Amerykańska instytucja stwierdziła bowiem, że informacje dotychczas zamieszczane na opakowaniach takich produktów - odwołujące się do tradycyjnych teorii homeopatycznych, jako podstawy do przyjęcia skuteczności tych produktów - wprowadzają konsumentów w błąd.

W piśmie do ministra Konstantego Radziwiłła oraz prezesa UOKiK Marka Niechciała izba lekarska postuluje podobne rozwiązania w Polsce. – Pomimo, że wyżej opisana decyzja zapadła w innym kraju, o odmiennym porządku prawnym, uważam, że powinna stać się przyczynkiem do dyskusji na temat sytuacji produktów homeopatycznych w Polsce oraz informacji, jakie tym produktom mają towarzyszyć, w kontekście możliwości wprowadzania pacjentów w błąd co do istnienia naukowych podstaw potwierdzających skuteczność terapeutyczną tych produktów – pisze Hamankiewicz.

Dodaje, że polscy konsumenci nie powinni być wprowadzani w błąd. - Produkty homeopatyczne nie posiadają naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność, a twierdzenia o ich skuteczności opierają się na powstałych w XVIII wieku teoriach, nieznajdujących uznania zdecydowanej większości środowisk naukowych – wyjaśnia prezes Hamankiewicz.
Chce też, by produkty o niepotwierdzonej naukowo skuteczności terapeutycznej opakowane były w sposób jednoznacznie wskazujący na ten fakt.