Jak podkreśliła Rulkiewicz, skoordynowanie działań przynosi ogromne korzyści całemu systemowi opieki medycznej, ponieważ pacjenci poszukujący właściwej ścieżki nie wydłużają kolejek do specjalizacji, których w danym momencie nie potrzebują. - Korzyści są więc namacalne zarówno dla pojedynczego pacjenta, jak i całego systemu opieki zdrowotnej - zaznaczyła prezes Grupy LUX MED.

Reklama

Potrzeba koordynacji ścieżki leczenia pacjenta była tematem jednego z paneli Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Jak wskazywano podczas debaty, jednym z podstawowych problemów polskich pacjentów jest poczucie zagubienia w systemie opieki zdrowotnej.

Uczestnicząca w dyskusji Anna Rulkiewicz zwróciła uwagę, że bardzo często pacjenci zmagający się z istotnymi problemami zdrowotnymi krążą od lekarza do lekarza, poszukując właściwej diagnozy.

- Nawet po udanym zabiegu operacyjnym bardzo często brakuje właściwej ciągłości leczenia i np. brak odpowiedniej rehabilitacji niweczy pracę chirurgów. Poszczególne odcinki procesu leczniczo-terapeutycznego działają w oderwaniu od siebie, co odbija się na wyniku końcowym, czyli zdrowiu pacjenta - wskazała.

Jej zdaniem warunkiem koniecznym do zapewnienia koordynacji opieki zdrowotnej jest pełna informatyzacja placówek medycznych. - Informacja na temat stanu zdrowia pacjenta musi za nim cały czas podążać i być dostępna w wielu miejscach jednocześnie. Tym samym, elektroniczna historia leczenia stanowi niezbędne minimum - przekonywała prezes Grupy LUX MED.

Zaznaczyła przy tym, że w podmiotach prywatnych koordynacja już funkcjonuje. - Duże podmioty budują zespoły, które pracują z pacjentem, mają koordynatorów, zintegrowane systemy informatyczne i dokumentację medyczną w systemie - wyliczyła.

W opinii Rulkiewicz bardzo korzystnym rozwiązaniem wspierającym jest telemedycyna, która ułatwia właściwe pilotowanie poczynań pacjenta, umożliwia także szybkie uzyskanie drugiej opinii medycznej. - Z powodzeniem wdrożyliśmy to narzędzie w LUX MED i rozwijamy je z myślą o wsparciu procesu koordynacji leczenia i zwiększeniu dostępności opieki medycznej - powiedziała.