- Przewlekłe choroby płuc stanowią obecnie jedno z największych wyzwań zdrowotnych, obok chorób układu krążenia – powiedział prof. Paweł Śliwiński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc podczas debaty "Choroby płuc - największe wyzwanie zdrowotne". Jak dodał, schorzenia te są również ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa, gdyż wiążą się m.in. z dużą absencją chorobową.

Reklama

Wśród najważniejszych przyczyn przewlekłych chorób płuc specjalista wymienił palenie tytoniu oraz zanieczyszczenie środowiska. - Układ oddechowy styka się z powietrzem, które wdychamy, a jak wiemy czystość tego powietrza pozostawia wiele do życzenia. Istotnym elementem, który sprzyja tym chorobom jest też wciąż dość powszechny nałóg palenia tytoniu – dodał.

Według niego do najważniejszych chorób odtytoniowych zalicza się przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), na którą w Polsce cierpi ok. 2,5 mln osób, i rak płuca, którego co roku diagnozuje się u ponad 20 tys. osób. - POChP dotyczy głównie osób po 40. roku życia, które paliły lub palą papierosy. Z tym nałogiem związany jest też rozwój raka płuca, a w ostatnich latach rośnie częstość jego występowania, podobnie jak śmiertelność z jego powodu, szczególnie u kobiet – zaznaczył specjalista.

Prof. Jan Kuś, kierownik I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie przypomniał, że zalicza się tu również rzadką ciężką chorobę o nazwie idiopatyczne włóknienie płuc, na którą co roku zapada ok. 2 tys. Polaków.

Reklama

Ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego dr Jerzy Gryglewicz zwrócił uwagę, że przewlekłe choroby płuc, takie jak POChP, idiopatyczne włóknienie płuc czy alergiczne choroby płuc generują znacznie większe koszty pośrednie, niż wynoszą koszty przeznaczane na ich leczenie.