Jak poinformował PAP Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu start tego systemu telemedycznego planowany jest na przełom czerwca i lipca.

Reklama

- Dzięki temu Jarosław stanie się pionierem we wdrażaniu tego innowacyjnego rozwiązania na skalę ogólnopolską. Co ważne, jest to rozwiązane zgodne z prawem i zabezpieczone stosownymi certyfikatami, jako wyrób medyczny. Jest to możliwe dzięki przyjętym ostatnio zmianom w prawie – zapewnił Sawiński.

Chodzi o nowelizację ustawy, która weszła w życie pod koniec ub. roku, o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowe przepisy umożliwiają pacjentom dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym m.in. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Dzięki tym zmianom kontakt pacjenta z lekarzem przez platformę telemedyczną będzie traktowany nie jak rozmowa towarzyska, przez dostępne komunikatory, ale jak wizyta w gabinecie.

Platforma ma zapewnić, w ramach jednego rejestru pacjenta i standardu dokumentacji medycznej, integrację różnych produktów telemedycznych z różnych obszarów terapeutycznych.

Reklama

W pierwszej kolejności do platformy zostaną zaproszeni lekarze z zakresu kardiologii, diabetologii i psychiatrii. W kolejnych etapach tworzenia platforma ma objąć: centralny rejestr pacjenta, portal lekarza, portal pacjenta, telekonsultacje, telemonitoring, telekonsylia, a także e-dokumentację, czyli m.in. e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie. Docelowo, w przyszłości, platforma ma także pozwolić na integrację z systemami centralnymi takimi jak ZUS, KRUS, czy NFZ.

Reklama

Jak wyjaśnił Sawiński, system pozwoli na kontakt ze swoim lekarzem, nawet wtedy, gdy nie będzie go w kraju, czy w mieście, przesłanie mu aktualnych wyników badań, otrzymanie recepty, skonsultowanie się z nim.

- Bardzo ważne jest to, że system ten przewiduje zarówno wsparcie poprzez wirtualną platformę jak również wsparcie stacjonarne, na miejscu. Lekarz zna pacjenta, a ten, np. w momencie, kiedy poczuje się gorzej, dzięki systemowi natychmiast skontaktuje się ze swoim lekarzem i uzyska pomoc – podkreślił Sawiński.

W ramach platformy w największych polskich miastach oraz w Jarosławiu powstaną również tzw. centra referencyjne, których zadaniem będzie konsultowanie i opiniowanie tego systemu przez lekarzy-specjalistów.

W Jarosławiu powstanie też Centrum Wsparcia Klienta, którego pracownicy pomogą, w razie trudności, w nawiązaniu kontaktu przez internet z lekarzem.

Sawiński poinformował, że ten innowacyjny projekt jest opracowywany i ulepszany od 10 lat. W praktyce był już wykorzystywany m.in. w ogólnopolskim przesiewowym badaniu słuchu.

- Teraz, dzięki zmianom w prawie, zostanie wykorzystany do stworzenia platformy telemedycznej Silvermedic, stanowiącej połączenie wiedzy medycznej i technologicznej, jak zapewniają jego twórcy – mówił Sawiński.