Profesor Zelikoff badała myszy. Okazało się, że mgiełka z elektronicznych papierosów była szkodliwa dla genów; widać to było w mózgach młodych po narodzeniu. Zwierzęta miały kłopoty z uczeniem się, pamięcią, koordynacją i zachowaniem. Wcześniejsze badania wskazywały na związek elektronicznych papierosów z rakiem i chorobami płuc. Niektórzy eksperci uważają nawet, że na dłuższą metę te nowoczesne papierosy są groźniejsze od zwykłych.

Reklama

Sprawa nie jest jednak ostatecznie rozstrzygnięta; niedawny raport brytyjskiego rządu wskazuje, że elektroniczne papierosy są o 95 procent mniej szkodliwe od dymu tytoniowego.