W Warszawie zostanie zorganizowany między innymi dzień otwarty w muzeach - Narodowym, Fryderyka Chopina, Kolejnictwa, a także Sportu i Turystyki.

Reklama

Odbędzie się również finał 13. konkursu „Człowiek bez barier”, organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Wydarzenie promuje osoby z niepełnosprawnością, których aktywna postawa społeczna jest źródłem motywacji dla innych. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.

Celem obchodów święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie. Dzień jest również okazją do zwiększenia świadomości opinii publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważnym tematem poruszanym podczas obchodów są też bariery architektoniczne.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, na świecie żyje około miliarda ludzi niepełnosprawnych. Z tej liczby, dwieście milionów osób jest dotkniętych dysfunkcją w stopniu ciężkim. W samej Unii Europejskiej żyje blisko 80 milionów osób niepełnosprawnych, czyli co szósty obywatel.

Ostatnie dane dotyczące Polski pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego sprzed czterech lat. Zgodnie z nimi, w naszym kraju mieszka około 4 milionów 700 tysięcy osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12 procent ludności.

Reklama

Najczęstszą przyczynę niepełnosprawności stanowią schorzenia układu krążenia, narządów ruchu oraz schorzenia neurologiczne. Niższa jest liczba osób z uszkodzeniami narządu wzroku i słuchu, z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym.

Reklama

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, rok 2014 przyniósł ustabilizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy po lekkim obniżeniu ich aktywności zawodowej w roku wcześniejszym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o niemal pół punktu procentowego w stosunku do wyników z roku wcześniejszego i tym samym zbliżył się do swojej maksymalnej wartości z 2012-go - 23 procent. Stopa bezrobocia wyniosła ponad 16 procent. Ostatecznie współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym zanotował minimalny spadek i wyniósł ponad 27 procent.

W 2006 roku ONZ przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. W myśl jej zapisów, mają one prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w świecie polityki i kultury.

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku.