Sytuacja pacjentów leczących się z powodu niepłodności jest złożona i trudna. Rozpoznanie choroby wywołuje stres, porównywalny ze stresem związanym z zawałem mięśnia sercowego czy też wykryciem nowotworu. Jak pokazują dane kliniczne, dzięki kompleksowemu leczeniu niepłodności, zarówno w zakresie medycznym, jak i psychologicznym, blisko 75% par spośród tych, którym udaje się zajść w ciążę w ramach terapii niepłodności, uzyskuje taki efekt na etapie poprzedzającym zabieg in vitro. Zapewnienie pacjentom kompleksowego wsparcia może sprawić, że cała terapia będzie bardziej skuteczna, a więc mniej obciążająca, zarówno w wymiarze finansowym, jak i psychicznym.

Reklama

- Problemy emocjonalne i życiowe – indywidualne i partnerskie – mogą pojawić się u pacjentów dotkniętych niepłodnością na każdym etapie choroby oraz jej leczenia. Wiąże się to z czekaniem, niepokojem, rozczarowaniami. Każde z tych doświadczeń jest wystarczająco obciążające, aby poziom odczuwanej satysfakcji życiowej znacząco spadł. Niektóre z nich, szczególnie jeśli trwały zbyt długo oraz nie zostały rozwiązane prawidłowo, mogą prowadzić do cierpienia psychicznego, wpływając na całokształt samopoczucia pacjentów. Tym samy wpływają one na odczuwaną uciążliwość choroby oraz na zdolność do podejmowania dalszego skutecznego leczenia lub innych ważnych decyzji. Dlatego poza opieką medyczną, tak ważne jest zapewnienie pacjentom kompleksowego wsparcia psychologicznego, na każdym z etapów leczenia oraz po jego zakończeniu – mówi Tatiana Ostaszewska-Moska, psycholog kliniczny zdrowia i psychoterapeuta w FertiMedica Centrum Płodności.

Aby pomóc niepłodnym parom przygotować się do wyzwań związanych z terapią niepłodności, FertiMedica opracowała serię autorskich warsztatów psychologicznych.

W ramach zajęć uczestniczki dowiedzą się jakie mogą być obciążenia psychiczne związane z przedłużającym się oczekiwaniem na dziecko, poznają różnorodne techniki radzenia sobie ze stresem, szczególnie w sytuacji silnego obciążenia i presji otoczenia, a także dowiedzą się jak zarządzać emocjami oraz relacjami z bliskimi.

Najbliższe otwarte i bezpłatne spotkanie pt. „Znów się nie udało – czyli jak sobie radzić z niepowodzeniami w leczeniu” odbędzie się 13 października br. o godz. 18:00 w placówce FertiMedica przy ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 8U (budynek Woronicza Qbik).

Osoby zainteresowane cyklicznymi spotkaniami z psychologiem mogą skorzystać z warsztatów „ProkreAkcja”. Najbliższa edycja rozpocznie się 19 października br. o godz. 18:00 w placówce FertiMedica przy ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 8U (budynek Woronicza Qbik).

Zajęcia prowadzi Tatiana Ostaszewska-Moska, psycholog kliniczny zdrowia i psychoterapeuta.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać na stronie www.fertimedica.pl