Refundacją została objęta między innymi kolejna długodziałająca insulina analogowa - powiedział wiceminister zdrowia, Igor-Radziewicz-Winnicki. Powstaną nowe programy lekowe, na przykład program leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Natomiast toksyną botulinową będą leczeni chorzy cierpiący na neurogenną nadreaktywność pęcherza moczowego. Rozszerzono też katalog chemioterapii. Refundowany będzie lek stosowany w przypadku nieoperacyjnego guza olbrzymiokomórkowego kości u dorosłych i młodzieży, a także w przypadkach, w których zabieg chirurgiczny mógłby spowodować ciężkie okaleczenie. Jak podkreśla resort zdrowia, refundacja tego leku pozwoli ograniczyć zakres wykonywanych operacji, co może przełożyć się na zachowanie przez pacjentów większej sprawności i samodzielności.

Reklama

Kolejne zmiany na liście refundacyjnej w listopadzie.