Takie wnioski płyną po analizie wyników badania przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Reklama

Wyniki badań zostały zaprezentowane w trakcie odbywającej się w Warszawie międzynarodowej konferencji na temat narkomanii. Badania są przeprowadzane co cztery lata.

Wyniki m.in. pokazują to, że Polacy spośród narkotyków najczęściej wybierają marihuanę i haszysz, czyli przetwory konopi indyjskich. Do kontaktów z nimi kiedykolwiek w życiu przyznał się co szósty badany, z czego w ciągu ostatnich 12 miesięcy prawie co dwudziesty. Warto dodać, że od ostatniego badania, odnotowano spadek osób używających marihuanę o pięć procent. Według autorów raportu niewykluczone, że powodem tego jest odradzający się w Polsce rynek dopalaczy.

Na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych w Polsce narkotyków znalazły się amfetamina i ecstazy - do kontaktów z nimi przyznało się 1,7 procent badanych. Kolejne to kokaina - 1,4 procent oraz dopalacze i LSD - 1,3 procent.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 2,5 tysiąca mieszkańców Polski. Były to osoby między 15 do 64 rokiem życia.

Reklama