Najbardziej szkodliwe są opioidy. To ich stosowanie przynosi najwięcej - 70 proc. - negatywnych skutków dla zdrowia. Jednocześnie na zaburzenia związane z zażywaniem narkotyków cierpi dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet.

Reklama

Raport oenzetowskiej agencji z siedzibą w Wiedniu opiera się na danych za rok 2015.

Według raportu 5 proc. ludzi na świecie co najmniej raz w roku nadużyło narkotyków, a coroczna liczba zgonów z powodu narkotyków rośnie, przy czym jedna czwarta z nich (czyli ponad 52 tys.) miała miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Z danych zebranych przez UNODC wynika, że na świecie niemal 12 mln ludzi stosuje narkotyki dożylnie; z tego 1,6 mln jest zarażonych wirusem HIV, 6,1 mln ma żółtaczkę typu C, a 1,3 mln cierpi z powodu obu.

Reklama

Przedstawiając w Wiedniu raport, dyrektor wykonawczy UNODC Jurij Fiedotow powiedział, że trzeba zrobić znacznie więcej w celu umożliwienia ludziom, również w więzieniach, prewencji i leczenia.

Według raportu ponad 100 krajów zgłosiło od 2009 do końca 2015 roku pojawienie się na rynku 739 nowych substancji psychoaktywnych, których stosowanie zmienia funkcjonowanie mózgu i przynosi zmiany percepcji i nastroju. Rynek nowych substancji psychoaktywnych (NPS) jest nadal względnie mały. Użytkownicy takich środków nie zdają sobie sprawy z dozowania i działania części substancji zmieniających świadomość w składzie niektórych NPS.

Zażywanie kokainy wzrosło w Europie od 2011 do końca 2015 roku o co najmniej 30 proc.