Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zwraca uwagę, że konsumpcja większości używek wśród młodzieży wykazuje tendencje stałe lub spadkowe. Wyjątkiem pozostaje marihuana, której popularność w ostatnich latach dynamicznie rosła.

Reklama

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzóska uważa, że młodzież ma zbyt łatwy dostęp do alkoholu, który jest dla niej najpopularniejszym środkiem psychoaktywnym, ale daje się też zaobserwować pozytywne tendencje: młodzi ludzie rzadziej sięgają po alkohol i upijają się. W oczy rzuca się że dziewczęta i chłopcy piją mniej więcej tyle samo, co jest wynikiem spadku chęci sięgania po alkohol wśród chłopców.

Raport przygotowano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w szkołach w maju i czerwcu tego roku. Ogólnopolskie badania na temat używania alkoholu i narkotyków przez młodzież przeprowadzane są cyklicznie co cztery lata.