Operacje przeprowadził szef Instytutu, profesor Henryk Skarżyński. Wyjaśnił on, że dzięki nowoczesnym implantom możliwe będzie przeprowadzanie badań obrazowych, w tym rezonansu magnetycznego bez ograniczeń - to znaczy konieczności operacji. Do tej pory na czas badania MRI trzeba było usunąć cały implant lub jego cześć i ponownie go wszczepić po badaniu. Teraz możliwe jest monitorowanie terapii nowotworowych w obrębie głowy pacjenta bez konieczności wykonywania dodatkowych zabiegów.

Reklama

Profesor dodał, że po raz pierwszy w skali światowej uruchomiono dziś program naukowy, który pozwala wyjaśnić zjawisko powstawania częściowej głuchoty oraz zmian zachodzących w mózgu.

Wykonane dziś zabiegi otwierają nowe możliwości terapeutyczne, w tym wykrywania zmian nowotworowych, naczyniowych i pourazowych w obrębie głowy. Pozwalają także na obniżenie kosztów leczenia pacjentów.