Gość Jedynki wyjaśnił, że problemy ze słuchem mogą być skutkiem choroby lub wad wrodzonych. Badania przesiewowe dzieci pozwalają na wykrycie uszkodzeń słuchu i rozpoczęcie terapii.

Reklama

Profesor Skarżyński powiedział, że z początkiem roku szkolnego ruszy program badań przesiewowych słuchu dzieci z gmin wiejskich. Obejmie on wszystkie wsie i miasta do pięciu tysięcy mieszkańców. Przebadanych zostanie przeszło 140 tysięcy dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach, a także starsze, o ile będzie taka potrzeba. Dzieci, u których zostaną wykryte problemy ze słuchem, trafią pod opiekę Instytutu i ośrodków z nim współpracujących. Badanie, w którym zostanie wykorzystana polska aparatura, potrwa kilkanaście minut.

Profesor Skarżyński powiedział, że program ten pod względem skali nie ma odpowiednika w świecie. Dodał, że chciałby, aby badanie to zapoczątkowało badania słuchu, wzroku i mowy u wszystkich dzieci rozpoczynających naukę.