Negocjacje w dniu dzisiejszym nie osiągnęły konsensusu, ale najważniejsze postulaty KLRwP zostały uwzględnione - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez prezesa Kolegium, dr. Wiesława Fabian.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ: Przychodnie zamknięte od Nowego Roku. Arłukowicz ostro o żądaniach lekarzy: To jest szantaż!>>>

Najważniejszy wynegocjowany postulat, to zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia o zakresie badań diagnostycznych w poz. Zakres dotychczasowy został poszerzony tylko o USG tarczycy, przytarczyc, ślinianek, węzłów chłonnych obwodowych, fT3, fT4, PSA całkowity, spirometrię. Uzgodniono również finansowanie pacjentów „czerwonych” w eWUŚ przez 3m-ce po złożeniu oświadczenia i niewykreślanie tych pacjentów z list. W wyniku negocjacji doszło do wzrostu finansowania POZ, a rozbieżności dotyczyły podziału stawki kapitacyjnej - brzmi komunikat.