Każdego roku w Unii Europejskiej odnotowuje się ponad 8 tysięcy nagłych zgonów, spowodowanych zażywaniem narkotyków. Większość ofiar to ludzie bardzo młodzi. Coraz popularniejsze stało się stosowanie lekarstw niezgodnie z ich przeznaczeniem lub odzyskiwanie z nich substancji psychoaktywnych. Przedstawione statystyki wskazują, że kobiety przeważają wśród osób zażywających lekarstwa nie dla celów zdrowotnych.

Reklama

Jak mówi szef polskiej delegacji Piotr Jabłoński z krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Polska była inicjatorem podjęcia działań w skali międzynarodowej mających ograniczyć to zjawisko. Zauważono także, że lekarstwa antyprzeziębieniowe masowo wykupują w Polsce Czesi, którzy odzyskują z nich narkotyczne substancje, po czym sprzedają je w Niemczech. Przed kilkoma dniami - przypomniał - trafił do Sejmu projekt regulacji, które ograniczają zakup tego typu lekarstw oraz sprzedaż tak zwanych dopalaczy. Zdaniem Piotra Jabłońskiego, szczególnie niebezpieczną tendencją jest stały wzrost stosowania środków psychotropowych przez kobiety.