Z tej okazji w wielu miastach Polski zostaną zorganizowane festyny, happeningi uliczne, imprezy edukacyjne. Będzie można również uzyskać bezpłatne porady lekarskie. W Warszawie odbędzie się III Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej, organizowane przez Szpital Wolski, Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu miasta stołecznego Warszawy i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Reklama

Na świecie ponad 450 milionów ludzi boryka się z różnorodnymi problemami psychicznymi. W Polsce na takie zaburzenia cierpi około 20 procent społeczeństwa. Schorzenia o podłożu psychicznym są powszechne we wszystkich krajach i kulturach - dotykają kobiet i mężczyzn w różnym wieku i o różnym poziomie wykształcenia. Powodują ich społeczną i zawodową izolację, tym samym obniżając jakość życia, a także narażają na podwyższoną śmiertelność.

Do najbardziej rozpowszechnionych chorób psychicznych obok najczęściej występującej depresji, należy schizofrenia. Jest to choroba psychiczna, która polega na "rozszczepieniu umysłu" między myśleniem a czuciem. Chorzy mają trudności z odróżnieniem fantazji od rzeczywistości, zachowaniem realnego toku myślowego i panowaniem nad emocjami.

W Polsce jest około 400 tysięcy chorych na schizofrenię. Co roku rozpoznaje się około 15 tysięcy nowych zachorowań. Na świecie na tę chorobę cierpi około 50 milionów osób.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, najczęstszą chorobą psychiczną jest depresja. Cierpi na nią około 10 procent dorosłych osób na świecie. Do głównych objawów choroby należą: obniżenie nastroju, brak odczuwania radości i przyjemności, lęk i niepokój. Chorego przepełnia uczucie beznadziejności, w cięższych przypadkach także natrętne myśli o śmierci i samobójstwie.

Choroba ta zajmuje czwarte miejsce w grupie największych światowych problemów zdrowotnych i jest jedną z głównych przyczyn samobójstw. WHO prognozuje, że w 2020 roku depresja stanie się drugim najpoważniejszym problemem zdrowotnym na świecie, po chorobach układu krążenia.

Według szacunków lekarzy, liczba osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami depresyjnymi w Polsce wynosi około półtora miliona osób. Zaburzenia te można skutecznie leczyć, zarówno farmakologicznie, jak i poprzez psychoterapię. Jednak po pomoc medyczną zgłasza się zaledwie około 50 procent chorych w naszym kraju.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego WFMH w 1992 roku.