Celem Dnia jest zwiększenie świadomości społecznej na temat samobójstw i wsparcie psychologiczne dla osób, u których pojawiają się myśli o odebraniu sobie życia. Organizatorzy zwracają uwagę, jak rozpoznać zachowania samobójcze, wskazujące, że ktoś zamierza targnąć się na życie.

Reklama

Samobójstwa to najczęstsza przyczyna przedwczesnych zgonów, którym można zapobiec. Okazuje się, że 80 procent osób, które podejmują próby samobójcze, stara się porozmawiać o tym z inną osobą przed targnięciem się na swoje życie.
Na początku września Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała pierwszy raport na temat zapobiegania samobójstwom, których w ciągu roku odnotowuje się 800 tysięcy. Około 75 procent popełniają ludzie w krajach biednych, a główne przyczyny to stres i problemy społeczno-gospodarcze.Najwięcej samobójstw występuje wśród ludzi w wieku ponad 70 lat. W grupie wiekowej 15-29 lat jest to druga przyczyna śmierci na całym świecie. Najczęściej ludzie odbierają sobie życie przez wypicie pestycydu, powieszenie się, rzucenie się z wysokości lub użycie broni palnej.

Najwyższy na świecie wskaźnik samobójstw ma Gujana - ponad 44 na 100 tysięcy mieszkańców, a najniższy Arabia Saudyjska - 0,4. W Polsce wynosi on około 16 i pół. Średnia światowa to około 11 i pół na 100 tysięcy mieszkańców. W Europie jest ona wyższa i wynosi 12.

Reklama

Według WHO, samobójstwo lub jego próba są nadal uważane za przestępstwo i karane w 35 krajach, szczególnie w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Reklama

Cel, jaki stawia Organizacja, to zmniejszenie odsetka samobójstw do 2020 roku o 10 procent. Według raportu, jedynie w 28 krajach świata wprowadzono strategię zapobiegania samobójstwom.

W Polsce - zgodnie z informacjami Komendy Głównej Policji - w ubiegłym roku odnotowano niemal 8600 zamachów samobójczych, z czego prawie 6100 zakończonych śmiercią. Rok wcześniej prób samobójczych zakończonych zgonem było ponad 4700, a dwa lata temu - ponad 3800.

Według danych policji, mężczyźni częściej odbierają sobie życie niż kobiety. Wśród najczęstszych przyczyn samobójstw są: nieporozumienia rodzinne - około 1000 przypadków, choroby psychiczne - około 800 przypadków oraz choroby przewlekłe i zawody miłosne - po około 550 przypadków.