Najprostszą metodą na otrzymanie wsparcia jest zwrócenie się do eksperta współpracującego z internetowym serwisem medycznym abcZdrowie.pl. Za pośrednictwem tego portalu użytkownicy mogą bowiem zadać bezpłatne pytania psychologom, lekarzom i dietetykom. Z jakimi problemami borykają się najczęściej?

Reklama

Jak walczyć ze stresem?

Znaczny odsetek pytań użytkowników portalu abcZdrowie.pl dotyczy stresu i długotrwałego napięcia emocjonalnego. Z definicji stres jest pobudzeniem powstającym – najogólniej rzecz biorąc – w sprawach ważnych i zarazem takich, w których subiektywnie odczuwamy, że zasoby, którymi dysponujemy, są mniejsze od wymogów zadania ‒ wyjaśnia psycholog Tomasz Furgalski. - Jak w wielu innych sprawach, aktywne zapobieganie jest lepsze od reagowania ‒ dodaje ekspert. - Co robić? Po pierwsze uznawać jak najmniej spraw za ważne. Po drugie należy pamiętać, że pobudzenie przeszkadza w wykonywaniu czynności trudnych, ale może sprzyjać czynnościom prostym. Należy zatem doprowadzać do ułatwiania czynności. Ćwiczenie czynności czyni je łatwiejszymi. Zatem należy ćwiczyć, ponieważ to zwiększa zasoby, którymi dysponujemy. Czynność wyuczona staje się łatwiejszą i wobec tego ewentualne zwiększone pobudzenie mniej będzie przeszkadzać w jej wykonaniu i zmniejszy stres.

Jak poradzić sobie po rozstaniu?

Wiele pytań do psychologa odnosi się również do końca związku. Duże zainteresowanie sposobami na poradzenie sobie z trudnymi emocjami nie jest zaskoczeniem dla psychologa: rozstanie z drugą osobą może być doświadczane jako utrata - tłumaczy Tomasz Furgalski. - Utrata powoduje smutek, i odczucia przypominające żałobę. Co robić? Po pierwsze wiedzieć, że negatywne emocje smutku, utraty są adekwatne i spodziewamy się ich pojawienia. Rozumienie tych uczuć, niejako zewnętrzne na nie spojrzenie, doprowadzi do ich złagodzenia. Emocje mają swój okres trwania, ustąpią z czasem, kierujmy się powiedzeniem: czas leczy rany. Pamiętać należy, że ułożenie ciała oddziałuje na stan psychiczny. Należy wyprostować postawę, unieść lekko głowę, wypiąć pierś. Taka postawa ciała sprzyja pojawieniu się pewności siebie i uruchomi aktywne podejście do świata, niwelując smutek.

Reklama

Co zrobić, by poprawić swoje relacje z najbliższą rodziną?

W centrum zainteresowania internautów znajdują się także relacje z krewnymi. Nierzadko są one bowiem dalekie od ideału, a wypracowanie lepszych stosunków wymaga czasu i starań z obu stron. Jak wpłynąć na relacje w rodzinie? - Najbliższa rodzina to największa bliskość, i jednocześnie największe uwrażliwienie na wzajemne potrzeby ‒ podkreśla psycholog. - Tego rodzaju bliskości w zasadzie nie trzeba regulować, ona sama się reguluje w kontaktach między osobami. Ponieważ jednak jakikolwiek związek, w tym z najbliższą rodziną, trwa, jeśli po pierwsze wzajemne potrzeby są równoważnie zaspokajane, i po drugie osoby dostrajają się do siebie, to w celu poprawiania relacji można polecić dwa sposoby. Należy z jednej strony informować bliskich o swoich potrzebach, dając bliskiemu szanse na ich zaspokajanie, z drugiej zaś pytać o potrzeby bliskiego i zaspokajać je. Po drugie dostrajać się do bliskiego, rozumiejąc jego świat, jego przekonania, jego wartości, odwzajemnić je i prezentować wspólnotę świata, przekonań i wartości.

Reklama

Jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia ze strony najbliższych?

Dla wielu osób, zgłaszających się do psychologów współpracujących z abcZdrowie.pl, problemem jest poczucie odrzucenia w kręgu najbliższej rodziny. Psycholog Tomasz Furgalski doradza jednak pewną powściągliwość w stosunku do tego zjawiska: odrzucenie przez najbliższych jest mało prawdopodobne! ‒ podkreśla. Przyznaje jednocześnie, że jeśli faktycznie do niego dochodzi, jest bardzo raniące! Co robić? Po pierwsze pamiętać, że to jest tylko nasza interpretacja, że zostaliśmy odrzuceni, oraz trzymać w uwadze myśl o niewielkim tylko ryzyku bycia odrzuconym. O wiele większą szansą jest to, że odczuwane odrzucenie jest fikcją, która powstała w naszym umyśle, na skutek błędnej emocjonalnej reakcji na jakieś może nawet nieznaczące gesty, wypowiedzi lub sytuacje. Należy zweryfikować prawdziwość tego, co odczuwamy jako odrzucenie. Jak to zrobić? Trzeba przeprowadzić rozmowę, w której dokonamy ekspresji naszego poczucia i poprosić o informację zwrotną, czy faktycznie zostaliśmy odrzuceni. Jeśli by tak było – co jest mało prawdopodobne – należy uznać, że nie jest to związane z naszą faktyczną wartością, a jest wyłącznie jakimś nieporozumieniem i dalej rozmawiać w celu usunięcia nieporozumienia.

Jak walczyć z zazdrością?

Konflikty w związku, wynikające z zazdrości o drugą połówkę, to częsty wątek w pytaniach do ekspertów na portalu abcZdrowie.pl. - Zazdrość o partnera jest nieprzyjemnym uczuciem następującym po nawiązaniu więzi erotycznej, które wyraża się w chęci zawłaszczenia partnera dla siebie oraz usunięcia wyimaginowanych lub rzeczywistych rywali ‒ mówi psycholog. - Pewien poziom zazdrości można uznać za adekwatny komponent związku erotycznego. Gdy jednak poziom zazdrości jest wysoki, przynosi złe skutki. Co robić? W stosunku do partnera zastępować uczucie zazdrości (zawłaszczania dla siebie) uczuciem wdzięczności, za dobro, jakim partner dla nas jest. W stosunku do rywali (wyimaginowanych lub rzeczywistych) wyposażać się w stan zasobności erotycznej, w poczucie, że mamy w sobie takie cechy, które zaspokajają partnera i czynią relacje erotyczne na zewnątrz związku zbędnymi.