Psychiatra profesor Aleksander Araszkiewicz zwraca uwagę, że chorzy psychicznie są stygmatyzowani. Z badań wynika, że 30 procent osób, u których zdiagnozowano schizofrenię w ciągu roku traci pracę. - Jeżeli taki pacjent bierze leki, to może i powinien pracować - podkreśla profesor Araszkiewicz.

Reklama

Marta Gil-Budzyńska ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MOST" dodaje, że takim chorym w znalezieniu zatrudnienia mogą pomóc trenerzy pracy. Są to specjaliści, którzy między innymi wspierają w kontaktach z pracodawcą.

Program "Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia" pilotażowo był prowadzony w ubiegłym roku w Wielkopolsce. W tym roku będzie rozszerzony na Mazowsze i województwo kujawsko-pomorskie. Celem projektu jest stworzenie narodowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Tak, aby osoba chorująca psychicznie dzięki odpowiedniej pomocy mogła pracować.