Liczba osób z zaburzeniami autystycznymi ciągle rośnie. Szacuje się, że choroba ta dotyka mniej więcej co setne rodzące się dziecko. Eksperci podkreślają, że część osób z autyzmem ma przeciętną lub ponadprzeciętną inteligencję, nie zawsze więc jest to upośledzenie umysłowe.

Reklama

Zdaniem naukowców, jako przyczyny autyzmu nie można wykluczyć czynników środowiskowych, ale głównym powodem jest wadliwe DNA. - Mamy do czynienia z nieprawidłowym rozwojem mózgu, prawdopodobnie związanym z różnego rodzaju uwarunkowaniami genetycznymi - mówiła w PR24 wiceprezes fundacji Synapsis Joanna Grochowska. Osoby z autyzmem mają trudny kontakt z innymi ludźmi, kłopoty z uczeniem się czy z wyobraźnią. Dzieci często sprawiają wrażenie niegrzecznych, nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw i konsekwencji swoich zachowań. Często pojawiają się zaburzenia mowy.

Kluczowa w leczeniu autyzmu jest wczesna diagnoza i intensywna terapia. Według ONZ, autyzm to jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. W tym roku specjalną kampanię na rzecz osób z autyzmem prowadzi Program Trzeci Polskiego Radia.