Takie liczby podaje dzisiejszy poważny dziennik kopenhaski „Berlingske”, a za nim powtarza je większość duńskich mediów w wydaniach internetowych. Przyczyny problemów są najróżniejsze: od wyczerpania się baterii zasilających urządzenia po błędne zastosowanie preparatów medycznych. Najczęściej wynika to z braku odpowiedniego wyszkolenia personelu w obsłudze coraz bardziej skomplikowanych urządzeń.

Reklama

Nie wszystkie popełniane przez szpitalny personel pomyłki kończą się tragicznie. Wszystkich błędów medycznych, zapisanych w raportach w roku 2012, było dwa razy więcej, niż rok wcześniej. Przeciętnie zdarzało się ich 12 dziennie.

W opinii przedstawicieli Stowarzyszenia Duńskich Pacjentów, ta zwiększająca się liczba zgłaszanych błędów może paradoksalnie świadczyć o rosnącym zrozumieniu powagi sytuacji przez personel medyczny. Nie ukrywając swych pomyłek i informując o nich, sygnalizuje on władzom służby zdrowia konieczność usunięcia ich przyczyn.