Specjalista powołuje się na wyniki najnowszego raportu "Seksualności Polaków 2011", w którym pytano również o postawy naszych rodaków o zagadnienia dotyczące HIV/AIDS.

Reklama

Aż 80 proc. badanych twierdzi, że można zakazić się wirusem HIV dotykając osoby chorej na AIDS. Prawie tyle samo osób (75 proc.) uważa, że możliwa jest to podczas wspólne spożywanych posiłków z osobami chorymi na AIDS. Tymczasem nie jest to prawda, tak jak to, że do zakażenia może dojść na skutek używania publicznych toalet (jest o tym przekonanych 51 proc. ankietowanych).

Aż 80 proc. Polaków jest przekonanych, że ludzie mogą uniknąć zakażenia wirusem HIV, jeśli będą się lepiej odżywiać. Choć według specjalistów sposób odżywiania się nie ma żadnego istotnego znaczenia. Najlepszą ochroną przed zakażeniem jest używanie prezerwatyw podczas stosunków seksualnych oraz współżycie z jednym wiernym partnerem. O tym jest jednak przekonanych odpowiednio 89 proc. i 83 proc. naszych rodaków.

Niestety, nadal aż 59 proc. Polaków sądzi, że unikanie ukąszenia przez komary i inne owady chroni przez wirusem HIV.

Według prof. Izdebskiego, niepokojące są niekorzystne zmiany w postawach Polaków wobec osób żyjących z HIV/AIDS. Z 80,2 proc. do 73 proc. zmniejszył się odsetek tych, którzy deklarują, ze podjęliby się opieki na członkiem rodziny, gdyby zachorował on na AIDS.

Reklama

Z 52,5 do 37 proc. zmniejszyła się aprobata dla zachowania w tajemnicy statusu serologicznego osoby żyjących z HIV/AIDS. Z 84 do 72 proc. spadł również odsetek tych, którzy uważali, że osoby zakażone wirusem HIV lub chore na AIDS, które pracują z innymi ludźmi, powinny mieć możliwość kontynuowania swojej pracy.

Niewielu naszych rodaków bada się na obecność wirusa HIV. Jedynie 9 proc. Polaków przynajmniej raz wykonało taki test. - Pocieszające jest jedynie, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba kobiet, które poddały się tym badaniom z 5 proc. w 2005 r. do 9 proc. w 2011 r. Jeśli chodzi o mężczyzn, odsetek tych, którzy w tym okresie wykonali test wzrósł nieznacznie - z 8 do 9 proc. - podkreśla prof. Izdebski.

Sondaż na reprezentatywnej grupie naszych rodaków przeprowadził TNS OBOB w dniach od 24 sierpnia do 22 września 2011. W wywiadach w domu oraz w samodzielnie wypełnianych ankietach przepytano dwie grupy Polaków wieku od 15 do 49 lat oraz 15-59 lat.