Wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek podkreślał podczas wtorkowej konferencji prasowej, że na Mazowszu na milion mieszkańców przypada 14 pobrań narządów - jeszcze dwa lata było ich 9.

Reklama

Mimo poprawy sytuacji wciąż musimy usprawniać rozwiązania ułatwiające transplantację w szpitalach. Pamiętajmy, że każdy kolejny przeszczep to szansa na życie - mówił Piątek. Według niego na poprawę sytuacji duży wpływ ma zwiększenie liczby koordynatorów transplantacyjnych w województwie - z 16 w 2010 r. do 31 w 2012 r. Koordynatorzy w szpitalach odpowiadają za organizację działań zmierzających do pozyskiwania i przeszczepiania narządów, w tym kontakty z rodzinami zmarłych.

Spotkaniem w SPOZZ w Mińsku Mazowieckim rozpoczął się cykl spotkań na temat rozwiązań ułatwiających transplantację w szpitalach. Będą one organizowane w placówkach z wysokim potencjałem dawstwa. Ich celem jest nawiązanie dialogu z kadrą zarządzającą szpitala oraz innymi osobami istotnymi z punktu widzenia transplantacji. Spotkania będą poświęcone problemom związanym z procesem identyfikacji i pozyskiwania potencjalnych dawców oraz wypracowaniu skutecznych rozwiązań w kierunku zwiększenia liczby przeszczepianych narządów.

Od 2010 r. urząd wojewódzki organizował spotkania z konsultantami wojewódzkimi, środowiskiem lekarskim, przedstawicielami podmiotów tworzących i kapelanami, na których prezentowano założenia programu oraz zachęcano do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych na terenie placówek. Zorganizowano lub współorganizowano też sześć imprez plenerowych, podczas których pracownicy Poltransplantu i organizacji pozarządowych rozdawali materiały edukacyjne, udzielali informacji nt. przeszczepiania narządów oraz pozyskali 197 osób do rejestrów niespokrewnionych potencjalnych dawców szpiku.

Rozpowszechniane były również oświadczenia woli, które są pisemną deklaracją zgody na pobranie narządów. Oświadczenie nie jest formalnym dokumentem, lecz wskazówką ułatwiającą najbliższej rodzinie podjęcie decyzji o pobraniu narządów. Kuratorium Oświaty od 2011 r. współorganizuje szkolenia przybliżające problematykę transplantacji, w których dotychczas wzięło udział ponad 700 nauczycieli. W spotkaniach uczestniczyli też uczniowie.

Reklama

W 2009 r. Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zainicjowała program Partnerstwo dla Transplantacji. W czerwcu 2010 roku przystąpiło do niego województwo mazowieckie. Program jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach.