Dziś, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantologii. Według danych ministerstwa zdrowia, w ubiegłym roku przeszczepiono 1610 narządów - w tym od zmarłych dawców 1545. W porównaniu do 2011 r., w 2012 r. liczba wszystkich przeszczepionych narządów wzrosła o 9,45 procent, wykonano 139 więcej przeszczepów niż rok temu.

Reklama

W roku 2012 łącznie z polskich rejestrów pobrano szpik lub komórki krwiotwórcze krwi obwodowej od 114 dawców dla polskich biorców, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2009 (47 dawców) o 142 %.

Z okazji Dnia Transplantologii na warszawskie ulice wyruszył specjalny tramwaj.

Paweł Klikowicz koordynator kampanii Dawca.pl mówi, że pasażerowie mogą dowiedzieć się między innymi o tym, czym są przeszczepy i jakie wymogi trzeba spełniać, żeby być na przykład dawcą.

Uczestnicy kampanii informują między innymi o tym, czym jest tak zwane "oświadczenie woli". To dokument, który można nosić przy sobie i w którym informujemy o naszej zgodzie na ewentualne pobranie organów po śmierci. Jeśli chcemy złożyć oświadczenie woli, musimy poinformować o tym rodzinę.

Reklama

Większość spotkanych przez nas podróżnych zgadza się na to, aby w razie wypadku i swojej śmierci pobrać od nich organy do przeszczepu. Jednak tylko jedna osoba miała przy sobie oświadczenie woli.

W Polsce dawcą narządów może zostać każdy dorosły, kto nie złoży swojego oświadczenia w rejestrze sprzeciwów. W praktyce jednak - po orzeczeniu śmierci mózgu - lekarze nie dokonują pobrania narządów bez zgody rodziny.

Informacje na temat różnych zagadnień związanych z transplantacjami, między innymi regulacji prawnych, znajdują się na stronie internetowej www.dawca.pl.