Jest on koordynowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych (ISNCC). Organizacja razem z polskimi i czeskimi partnerami będzie rozwijać i testować program e-learningowy dla pielęgniarek, mający poprawić ich umiejętności pomagania pacjentom w walce z nałogiem palenia. Na program złożą się dwa półgodzinne kursy online. Wszystkie jego uczestniczki otrzymają także zestawy materiałów edukacyjnych.

Reklama

W ocenie skuteczności kursu mają pomóc kwestionariusze wypełniane przez pielęgniarki przed rozpoczęciem szkolenia i trzy miesiące później.

Organizatorzy projektu oczekują, że po zakończeniu kursu o 25 proc. wzrośnie liczba pielęgniarek, które będą potrafiły fachowo pomóc palaczom.

Środki na pilotażową edycję programu w wysokości 150 tys. dolarów ISNCC otrzymało od Fundacji Bristol-Myers Squibb. Ze strony polskiej w projekt zaangażowały się: Fundacja Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarskie i Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Onkologicznych. Projektowi przewodniczą prof. Linda Sarna i dr Stella Bialous z INSCC, a za działania w Polsce odpowiadają m.in. prof. Witold A. Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów warszawskiego Centrum Onkologii oraz pielęgniarki z tej placówki.

Jak wynika z badań o akronimie GATS (Global Adult Tobacco Survey) przeprowadzonych na przełomie roku 2009 i 2010 pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Polsce papierosy pali - codziennie lub okazjonalnie - blisko 9 mln osób (ok. 30 proc. dorosłej populacji). Ponadto, 14,1 mln (ok. 44 proc.) osób jest w naszym kraju narażonych na wdychanie dymu tytoniowego we własnym domu (w grupie wiekowej 15-19 lat odsetek ten wyniósł ponad 41 proc.).

W raporcie z badań podkreślono, że w Polsce lekarze za rzadko pytają pacjentów o nałóg palenia i jeszcze rzadziej udzielają im rad na temat sposobów zerwania z nim. Poradę na ten temat otrzymało od lekarza tylko 40 proc. palaczy w roku poprzedzającym badanie.

Ratyfikując "Konwencję Ramową dla ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu" (15 września 2006 r.) Polska zobowiązała się kontrolować palenie tytoniu i wprowadzać programy pomagające palaczom w ich walce z nałogiem. Zaangażowanie personelu pielęgniarskiego może tu odegrać istotną rolę, oceniają pomysłodawcy programu "Europa Wschodnia pomaga palaczom rzucić palenie".

Szacunkowe wyliczenia wskazują, że gdyby miesięcznie każda ze 183 tys. polskich pielęgniarek pomogła rzucić nałóg jednemu palaczowi, to w ciągu roku udałoby się uwolnić od papierosów ponad 2,1 mln osób.

Reklama

Tegoroczne granty Fundacji Bristol-Myers Squibb zostały przyznane jeszcze czterem innym organizacjom, których działania mają pomóc w wyrównywaniu poziomu onkologicznej opieki medycznej między Europa Wschodnią a Zachodnią.