IMS Health - firma badająca rynek farmaceutyczny - podkreśla, że wprowadzenie w styczniu nowej listy refundacyjnej wyraźnie zachwiało rynkiem sprzedaży leków refundowanych. Według firmy w grudniu 2011 r. pacjenci, obawiając się wzrostu cen leków i usunięcia niektórych z nich z listy, kupowali medykamenty na zapas, co w całym miesiącu spowodowało wzrost wartości sprzedaży o 17,5 proc., w ujęciu rok do roku.

Reklama

W efekcie, od początku 2012 roku obserwowany jest znaczny spadek liczby sprzedawanych opakowań leków - informuje IMS Health.

Firma podaje, że w efekcie lipcowej listy refundacyjnej zauważalny jest znaczny, prognozowany spadek sprzedaży dla całego 2012 r. na poziomie 9,7 proc., w ujęciu ilościowym. Spadek cen leków refundowanych powoduje również spadek wartościowy całego rynku na poziomie ponad 13,6 proc. w porównaniu do 2011 r. Oznacza to, że przewidywany spadek wartości rynku leków refundowanych na koniec 2012 r. osiągnie poziom ponad 1,7 mld zł, licząc w cenach detalicznych.

IMS Health podkreśla, że w efekcie oszczędności zanotuje głównie NFZ, na poziomie 1,48 mld zł. Oszczędności po stronie pacjentów osiągną poziom 267,7 mln zł w skali roku i są one wynikiem znacznie mniejszych zakupów leków niż w roku poprzednim. W rezultacie nastąpi duży wzrost współpłacenia pacjentów za leki refundowane z poziomu 34,3 proc. do poziomu 37,3 proc.

Współpłacenie pacjenta za leki generyczne osiągnie poziom 39,4 proc., a za leki innowacyjne 34 proc. IMS Health informuje, że jest to najwyższy poziom w UE.

Z danych NFZ wynika, że od stycznia do maja wykorzystano 34,13 proc. całkowitego budżetu na refundację.